U287coco可可写真套图[64P]_coco可可_尤果网

U287coco可可写真套图[64P]_coco可可_尤果网

一六七岁童子,大便下血,数月不愈,服药亦无效。 羚羊之角乃其督脉所生,是以善清督脉与神经之热也。

 连翘善理肝气,既能舒肝气之郁,又能平肝气之盛。盖因胃府之实热既为承气冲开,其病机自外越也。

此热利下重,乃郁热奔逼广肠、魄门重滞难出。凡气之难于上达者,须防其大便通后,气或下脱,故用萸肉以预防之。

 其味且甘于他处沙参,因其处若三四尺深即出甜水,是以所长之沙参,其味独甘,鲜嚼服之,大能解渴,故以治消渴尤良。主以茵陈蒿汤者,以茵陈蒿汤善除湿热也。

附子、乌头、天雄,皆反半夏。乃今因外感之邪气深陷胸中,与心火蒸腾之气抟结于心下而作痞,故用黄连以泻心火,用大黄以除内陷之外邪,则心下之痞者开,自能还其上焦如雾之常矣。

投以熟地、生山药、生杭芍各一两,滑石八钱,甘草五钱,煎汤一大碗,徐徐温饮下,统观以上诸案,冯氏谓地黄大补肾中元气之说,非尽无凭。《伤寒论》少阳篇所谓三阳合病,然《伤寒论》中所言者,是三阳合病之实证,而此症乃三阳合病之虚证,且为极虚之证。

Leave a Reply